• LOGISTAR S.C
    Krystian Stojek, Rafał Pikuła

  • ul. Zagórska 3, 42-500 Będzin
    NIP 625-244-72-93 REGON 243046643

  • Pracujemy wyłącznie na podstawie
    Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS).